این مطلب نوشته شده توسط : farzandezamiin

شعر نگین سبز/ابوالقاسم کریمی

شعر نگین سبز/ابوالقاسم کریمی

گیاهی کوچکم بر بستر سنگ نگین سبزی روی تاج ِ خوشرنگ شبی گفتم به انسانی ریاکار مَکن تکیه به پشت گاو نیرنگ .......................................... ابوالقاسم کریمی فرزندزمین
شعر حال مَردم/ابوالقاسم کریمی

شعر حال مَردم/ابوالقاسم کریمی

خزان با باور گل آشنا نیست «غم من قابل فهم شما نیست» در این کینه سرای دشمن آباد جدا از حال مَردم جز خدا نیست ------------------------------------------ ابوالقاسم کریمی فرزندزمین
گرد آوری حدیث/موضوعی/بخش دوم:حکومت

گرد آوری حدیث/موضوعی/بخش دوم:حکومت

گرد آوری حدیث/موضوعی/بخش دوم:حکومت .............................. بخش دوم:حکومت --- امام على عليه السلام : بى رغبتى به حكومت ستمگر ، به اندازه رغبت به حكومت دادگر است --- امام على عليه السلام : شش چيز است كه خردهاى مردان با آنها آزموده مى شود: همنشينى، داد و ستد، حكومت كردن، بركنارى [از حكومت و قدرت] ، توانگرى و درويشى --- امام…
شعر تیغ خون آلود/ابوالقاسم کریمی

شعر تیغ خون آلود/ابوالقاسم کریمی

زمستان شد ، خدا تنها شد و رفت حیا مُرد و وفا رویا شد و رفت به زیر تیغ ِ خون آلود ِ چنگیز هنر سهم کبوتر ها شد و رفت ....................................... ابوالقاسم کریمی فرزندزمین

شعر بلای غم/ابوالقاسم کریمی

بلای غم به جان کشور افتاد بنای شادی از ریشه بر افتاد هوای سرد و خشک فصل پاییز به دوش مردم روشنگر افتاد ..................................... ابوالقاسم کریمی فرزندزمین  

شعر هوای سبز/ابوالقاسم کریمی

شعر هوای سبز/ابوالقاسم کریمی   خزان در دفتر شعرم خزیده   لب خندان من را غم خریده   هوای سرد فردا های تاریک   به باغ سبز ایمانم رسیده   ................................. ابوالقاسم کریمی فرزندزمین

شعر درخت آرزو/ابوالقاسم کریمی

شعر درخت آرزو/ابوالقاسم کریمی زمین  در پنجه ی شب های سرد است زمان  باروت بی رحم نبرد است دلت را خوش نکن به باد و باران   درخت آرزو بی حال و زرد است  

شعر ورامین/ابوالقاسم کریمی

شعر ورامین/ابوالقاسم کریمی   ورامین را کم آبی کرده خسته    بیابان ظرف آبش را شکسته    هوای سرد و خشک فصل پاییز   به دوش خاکی شهرم نشسته