بایگانی برای می, 2018

33 مطلب

شعر بلای غم/ابوالقاسم کریمی

بلای غم به جان کشور افتاد بنای شادی از ریشه بر افتاد هوای سرد و خشک فصل پاییز به دوش مردم روشنگر افتاد ..................................... ابوالقاسم کریمی فرزندزمین  

شعر هوای سبز/ابوالقاسم کریمی

شعر هوای سبز/ابوالقاسم کریمی   خزان در دفتر شعرم خزیده   لب خندان من را غم خریده   هوای سرد فردا های تاریک   به باغ سبز ایمانم رسیده   ................................. ابوالقاسم کریمی فرزندزمین

شعر درخت آرزو/ابوالقاسم کریمی

شعر درخت آرزو/ابوالقاسم کریمی زمین  در پنجه ی شب های سرد است زمان  باروت بی رحم نبرد است دلت را خوش نکن به باد و باران   درخت آرزو بی حال و زرد است  

شعر ورامین/ابوالقاسم کریمی

شعر ورامین/ابوالقاسم کریمی   ورامین را کم آبی کرده خسته    بیابان ظرف آبش را شکسته    هوای سرد و خشک فصل پاییز   به دوش خاکی شهرم نشسته

شعر شادی/ابوالقاسم کریمی

شعر شادی/ابوالقاسم کریمی   اگه دنیا ، به دستانش تفنگه   دل دریایی ما ، مرد جنگه برای هر که شادی را بخواهد تموم زندگی ، یک جا قشنگه

شعر دوام گل/ابوالقاسم کریمی

شعر دوام گل/ابوالقاسم کریمی زمین سرد و سپیده در زمستان   وَ باران هم ، شدیده در زمستان جوان ، تو لایق شادی و عیشی دوام گل ، بعیدِ در زمستان

دل یوسف وش/ابوالقاسم کریمی

دل یوسف وش/ابوالقاسم کریمی     کسی که عمر او در بند آه است   گذشته حال و فردایش سیاه است   او می فهمد دل یوسف وش من   چرا افتاده و در قعر چاه است

شعر گوال اشک/ابوالقاسم کریمی

شعر گوال اشک/ابوالقاسم کریمی   خدا، افتاده در گودال اشکم   همه خندان و من دنبال اشکم   تن ِ زخمی و خستم را بپوشان هوا سرد است و من پامال اشکم